Hệ thống Quạt ly tâm hút khói hành lang khu nhà cung cấp thương mại, khu văn phòng

Hệ thống Quạt ly tâm hút khói hành lang khu nhà cung cấp thương mại, khu văn phòng

Giới thiệu tổng quan về công trình

Yêu cầu kỹ thuật chung cho hệ thống Quạt ly tâm hút khói hành lang

Quạt Quạt ly tâm hút khói hành lang các tầng hầm sử dụng quạt hướng trục, có trục thải khói đi lên tháp thải khói tại tầng 1;

Quạt tăng áp buồng đệm thang máy tầng hầm, quạt cấp khí tươi cho các tầng hầm sử dụng quạt hướng trục, có trục cấp gió từ tháp cấp gió trên tầng 1 đi xuống;

Quạt hút khói khu dịch vụ thương mại tầng 2, khu văn phòng tầng 3 sử dụng quạt hướng trục, đặt trực tiếp tại tầng, hút và thải khói trực tiếp ra ngoài;

Quạt hút khói hành lang, quat hut khoi hanh lang tăng áp buồng thang bộ, tăng áp giếng thang máy và thông gió thang chở rác sử dụng quạt ly tâm đồng trục đặt trên tầng tum và mái

Quạt được cấp điện từ tủ điện ưu tiên (tủ điện bơm chữa cháy), dây điện cấp nguồn là dây chống cháy và được bảo vệ trong ống chống cháy. Quạt hoạt động ổn định ở 250oC trong thời gian 2 giờ liên tục.

Miệng thải khói được đặt cách miệng hút khí tươi không dưới 5m, cách cửa mở gian phòng gần nhất > 3m, cách các kết cấu xây dựng theo chiều đứng ít nhất 3m, chiều ngang ít nhất 1m. Các miệng hút, thải khí, van điều tiết lưu lượng cũng là loại chống cháy, độ chịu lửa 0,75h.

Hệ thống ống dẫn gió : làm bằng vật liệu tôn có giới hạn chịu lửa 0,75h.

Phương pháp tính toán hút khói

a. Hút khói đối với khu vực siêu thị

Theo tiêu chuẩn TCVN 5687 – 2010 phương pháp tính hút khói như sau:

Lưu lượng khói G, kg/h, thải ra từ không gian phòng cần được xác định theo chu vi đám cháy. Lưu lượng khói đối với các phòng có diện tích dưới 1600 m2 hay đối với bể khói cho phòng có diện tích lớn hơn cần được xác định theo công thức:

G = 678,8Pf y1.5Ks

Trong đó:

Pf là chu vi vùng cháy trong giai đoạn đầu, m, nhận giá trị số lớn nhất của chu vi thùng chứa nhiên liệu hở hoặc không đóng kín, hoặc chỗ chứa nhiên liệu đặt trong vỏ bao từ vật liệu cháy.

Đối với các phòng có trang bị hệ thống phun nước chữa cháy (spinkler), thì lấy giá trị Pf = 12 m.

A: là diện tích của gian phòng hay của bể chứa khói, tính bằng (m2);

y: là khoảng cách tính bằng m, từ mép dưới của vùng khói đến sàn nhà, đối với gian phòng lấy bằng 2.5m, http://quatvimax.vn/quat-hut-khoi/ hoặc đo từ mép dưới của vách lửng hình thành bể chứa khói đến sàn nhà;

Ks là hệ số lấy bằng 1; còn đối với hệ thống gió thải khói bằng hút tự nhiên kết hợp với chữa cháy bằng hệ phun nước spinkler thì lấy 1.2;

b. Tính lưu khói phải hút ở khu vực kho:

– Phương pháp tính toán theo tiêu chuẩn AS 1668.1-1998.

Trong kho này đa phần sử dụng các thùng bằng giấy để chứa sản phầm. Do vậy lượng nhiệt tỏa ra cho đám cháy là qf = 2500 MJ/m2.

c. Tính lưu khói phải hút ở khu vực hành lang:

– Theo tiêu chuẩn CP553 hút khói hành lang sẽ được tính bằng thể tích nhân với 10 lần trao đổi trên giờ.

+ Khu vực hành lang labo có diện tích là 69 m2 cao độ trần là 3m vậy lưu lượng hút khói là: 69 x 3 x 10 = 2 100 m3/h.

+ Khu vực hành lang siêu thị có diện tích là 360 m2 cao độ là 4m, vậy lưu lượng hút khói là: 360 x 4 x 10 = 14 400 m3/h

+ Khu vực lò bánh mì sẽ tính bằng 20 lần trao đổi trên giờ. Diện tích phòng này là 140 m2 cao độ là 5.5m. Vậy lưu lượng hút khói là: 140 x 5.5 x 20 = 15 400 m3/h.

d. Tính toán khu vực hút khói trung tâm thương mại.

Khu vực siêu thị có cao độ trần 5.5 m diện tích

G = 678,8 x 12 x 2.51.5x 1= 32 200 kg/h

Trong đó: trọng lượng riêng trung bình đối với vật thể cứng có nhiệt độ cháy là 450 0C là ƴ = 5 N/m3. Mật độ khối của khói lúc này sẽ là ρ = 0.51 kg/m3.

Lưu lượng khói cần hút ra là:

Q = G/ρ = 32 200/0.51 = 63 150 m3/h

Khu vực này có diện tích là 2440 m2. Trong khi với công thức trên thì diện tích chỉ giới hạn là 1600 m2. Như vậy diện tích 800 m2 còn lại có lưu lượng khói khi hút cháy là 31575 m3/h.

Như vậy: lưu lượng khói cần hút của khu vực này là: 94 725 m3/h.

Khu vực siêu thị có cao độ trần 3.5m.

Tương tự với cách tính toán hút khói cho khu vực siêu thị có cao độ trần 5.5 m. Lưu lượng khói cần hút cho khực này là 63 150 m3/h.

Nhưng diện tích khu vực này là 1400 m2 do vậy lưu lượng hút khói sẽ là: 57 000 m3/h

– Khu vực KFC sẽ tính bằng 10 lần trao đổi trên giờ. Diện tích khu vực này có là 126.4 m2 cao độ 3 m. Vậy lưu lượng hút khói cho khu vực này là:

126.4 x 3 x 10 = 3792 m3/h

http://quatthonggio.info/he-thong-quat-hut-khoi-hanh-lang-trung-tam-thuong-nghiep-hanh-lang-nha-kho.html

Want to say something? Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *