Nguyên lý Quạt tăng áp cầu thang

Nguyên lý Quạt tăng áp cầu thang

Cảm biến chênh áp cầu thang,cam bien chenh ap cau thang,cảm biến chênh áp cầu thang 0-25 Pa,cảm biến chênh áp cầu thang 0-50 Pa,cảm biến chênh áp cầu thang 0-100 Pa,cảm biến chênh áp cầu thang 0-250 Pa,cảm biến chênh áp cầu thang 0-500 Pa,cảm biến chênh áp 0-1000 Pa,cảm biến chênh áp 0-2.5 KPa,cảm biến chênh áp 5 KPa,cảm biến chênh áp 10 KPa,cảm biến chênh áp 25 kPa,cảm biến chênh áp 50 kPa .

Thiết kế Quạt tăng áp cầu thang là điều bắt buộc đối với các tòa nhà có từ 10 tầng trở lên . http://quatvimax.vn/vai-tro-cua-he-thong-quat-tang-ap-cau-thang-thoat-hiem-trong-pccc/ Hệ thống này hoạt động giúp tạo sự chênh áp giữa cầu thang thoát hiểm và áp suất bên ngoài hành lang. Để làm được điều này chúng ta phải dùng tới cảm biến chênh áp cầu thang để đo áp suất giữa hai điểm : áp suất cầu thang và áp suất hành lang .

Nguyên lý Hệ thống quạt tăng áp cầu thang

Khi xảy ra cháy Quạt tăng áp thoát hiểm sẽ đưa không khí vào cầu thang đẩy khói bụi thoát ra ngoài . Người thoát hiểm mở cửa thoát hiểm của cầu thang bộ – cửa này sẽ được đóng tự động bằng bản lề thủy lực để khói bụi không thoát ra cầu thang .

Tất nhiên ít nhiều sẽ có một ít khói bụi thoát qua cửa này , một cửa khác được van điều chỉnh và cảm biến chênh áp cầu thang điều khiển chỉ mở trong áp lực chênh áp cho phép .

Khói sẽ được tập trung tại hành lang tòa nhà , biến tần sẽ điều khiển quạt hút trên trần nàh để hút khói bụi ra ngoài qua hệ thống thông gió .

Đối với cầu thang kín cần được tạo áp 20-50 Pa để khói không xâm nhập vào cầu thang . Tại Việt Nam thì tiêu chuẩn là 20Pa . quat tang ap cau thang Số lượng cửa được mở khi cháy xảy ra là một cửa tại trần trệt và một cửa tại tầng bị cháy để đảm bảo áp suất cầu thang luôn lớn hơn các khu vực khác .

Giá trị 20Pa là một giá trị rất nhỏ mà khống có nhiều thiết bị có thể đo được . Thường chúng ta phải chọn cảm biến chênh áp cầu thang có dãy đo 0-25 Pa hoặc 0-50 Pa.

Giả sử chúng ta cài đặt cho hệ thống chênh áp cầu thang là 20Pa nhưng cảm biến chênh áp cầu thang đo được giá trị lớn hơn 20Pa thì lúc này cảm biến chênh áp cầu thang sẽ gửi tín hiệu 4-20mA về tủ điều khiển .

Từ tủ điều khiển sẽ điều tiết cho van giảm áp đạt được giá trị 20 Pa

http://quatthonggio.info/nguyen-ly-quat-tang-ap-thang-bo-nha-cao-tang.html

Want to say something? Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *