Phương pháp xử lý bụi của Hệ thống lọc bụi gạch men

Phương pháp xử lý bụi của Hệ thống lọc bụi gạch men

Hệ thống hút bụi gạch men sử dụng túi vải lọc bụi, các van điện từ rũ bụi và làm sạch túi nhằm đảm bảo lưu lượng và áp suất hút ổn định trong quá trình vận hành lâu dài. Hệ thống lọc bụi gạch men được Cơ điện VIMAX thiết kế và lập trình điều khiển với nhiều tính năng khác nhau phù hợp với từng nhà máy và nhu cầu vận hành thiết bị của người sử dụng.

Bụi được thu gom ngay tại vị trí phát sinh thông qua chụp hút, http://codienvimax.vn/wp-content/uploads/2018/05/he-thong-hut-bui-gach-1.jpg các chụp hút này được liên kết trực tiếp với thùng xử lý bụi sau đó được đưa ra thùng chứa chứa.
Khí sau khi qua thiết bị lọc túi vải được dẫn ra ống thải và thoát ra ngoài không khí.

ĐẶC TRƯNG Ô NHIỄM NGÀNH SẢN XUẤT GẠCH MEN

Bụi được sinh ra trong tất cả quá trình, công đoạn sản xuất gạch men:

Công đoạn chuyển nguyên vật liệu từ thùng chứa sang máy nghiền.

Máy ép khuôn.

Quy trình đánh bóng bề mặt.

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ BỤI SẢN XUẤT GẠCH MEN

Bụi được thu gom ngay tại vị trí phát sinh thông qua chụp hút, he thong hut bui gach các chụp hút này được liên kết trực tiếp với thùng xử lý bụi sau đó được đưa ra thùng chứa chứa.

Khí sau khi qua thiết bị lọc túi vải được dẫn ra ống thải và thoát ra ngoài không khí.

ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ

Ưu điểm:

Công nghệ xử lý bụi gạch men phù hợp với đặc điểm, tính chất của nguồn khí thải.

Hiêu suất lọc bụi tương đối cao.

Cấu tạo đơn giản.

Không gian lắp đặt nhỏ.

Nhược điểm:

Cần phải có thiết bị tái sinh vải lọc và thiết bị rũ lọc.

Thiết bị có độ bền thấp và thường dao động theo độ ẩm.

http://quatthonggio.info/he-thong-hut-bui-trong-nha-xuong-cung-ung.html

Want to say something? Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *