Chế tạo Quạt cấp gió tươi 

Chế tạo Quạt cấp gió tươi Quạt cấp khí tươi http://quatthonggiohutbui.com/quat-thong-gio-cap-khi-tuoi-cho-nha-cao-tang.html là dòng quạt ly tâm đặc biệt, 1 guồng cánh được thiết kế riêng cho hệ thống PCCC trong các tòa nhà cao tầng. Công nghệ sản xuất hiện